AdLens Report: February 2021 Nederland

AdLens
4 min readMar 15, 2021

Naar aanleiding van de verkiezingen in Nederland op 15 en 16 maart, heeft AdLens ook data bijgehouden over de Facebook advertising, dit op de periode van 1 februari tot en met 7 maart. Wie interesse heeft om het AdLens project verder te volgen, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief hier. Wie ons team wil leren kennen, kan dat hier.

In de grafiek hierboven staat beschreven hoeveel geïnvesteerd werd in politieke advertenties in Europa, per land in februari 2021. Het gaat om advertenties die door Facebook als politiek gemarkeerd werden en dus in de Ads Library opgenomen zijn. In het geel niet EU-landen zoals de UK (GB), Turkije (TR) en Montenegro (ME).

Nederland staat, gezien de verkiezingen, vrij hoog (4e plaats) in absolute uitgaven. In januari werd er €791,015 uitgegeven, ook in absolute cijfers dus een grote stijging.

Indien we bij het uitgegeven bedrag ook de bevolking in aanmerking nemen (afbeelding hieronder), zien we dat Nederland nog hoger staat. Per 1000 inwoners wordt er 70 euro aan politieke advertenties gespendeerd. In Januari was dit nog 46.31.

Facebook geeft echter niet weer wat nu de specifieke uitgaven van politieke partijen en kandidaten zijn: onder de disclaimer “politiek” van Facebook vallen ook uitgaven van NGO’s, overheidsbedrijven, vakbonden, …

Daarom bovenstaande vergelijking, waarin we de advertenties specifiek zijn gaan bekijken. Advertenties van partijen en kandidaten worden hierin onderscheiden van deze van NGO’s, overheidsbedrijven, … In Nederland zien we een verhouding van 50% “puur” politieke advertenties. Dit is hoog, vergeleken met andere landen in Europa en vergeleken met januari 2021, toen het 25% bevatte, ofwel €143,975.

Nederland in verkiezingen

Het bedrag in de groene kolom vertegenwoordigt het totaalbedrag van de partij. Onderaan in de legenda staat de afzonderlijke data per onderdeel: uitgegeven bedrag op pagina’s van politici in het geel, lokale afdelingen en jeugdafdelingen in het blauw, de nationale partij pagina in het groen.

Bij het overzicht van de partijen, valt vooral de dominantie van CDA op. Met een spent van meer dan €400.000 tussen 1 Februari en 7 maart, spendeerden ze evenveel als alle andere partijen tezamen. Een flink deel van dat budget gaat ook naar Woppe Hoekstra (€67.050). Nog eens €35.000 ging naar andere kandidaten. Ook GroenLinks spendeert een groot deel van haar budget zowel aan de partijpagina, als aan de pagina’s van kandidaten. De meeste andere partijen werken voornamelijk via de partijpagina. Op de grafiek hieronder, kan je zien hoe de verhoudingen dag per dag verliepen, dit vanaf 16 Februari tot en met 7 Maart.

Advertenties bij kandidaten

Wanneer we enkel de persoonlijke pagina’s van kandidaten onder de loep nemen, onderscheiden we drie duidelijke koplopers. Zoals eerder gezegd Wopke Hoekstra, maar ook Jesse Klaver en Lucille Werner onderscheiden zich met flink wat advertenties op hun persoonlijke pagina. Nog opvallend: 6 CDA leden in de top 10, 2 GroenLinks. Een Lucille Werner en Gert-Jan Segers maken onze top 10 volledig.

Most spent ads

Hieronder verzamelden we ook drie advertenties die een hoge investering mee kregen, de hoogste investeringen in Februari. Het gaat hier steeds om één advertentie die aan een groot doelpubliek vertoond werd, in tegenstelling tot sommige advertenties die via micro-targeting aan heel kleine doelpublieken vertoond worden (bij bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, waar één advertentie over eenzaamheid maar liefst 232 verschillende versies en doelpublieken meekreeg).

--

--

AdLens

AdLens is a team of activists, journalists, researchers, data analysts. We work together for more transparency of political ads on Facebook.